Wentylacja łazienki

Łazienka jest jednym z pomieszczeń, w których obecna jest znaczna ilość pary wodnej. Wilgoć w łazience pojawia się każdorazowo po kąpieli w wannie, skorzystaniu z prysznica czy wysuszeniu prania. Takie warunki są wręcz idealne do powstawania pleśni i zagrzybień na ścianach i sufitach tego pomieszczenia. Pojawienie się pleśni w domu może sprzyjać rozwojowi reakcji alergicznych i schorzeń dróg oddechowych wśród domowników. Sprawna wentylacja łazienki, która pozwala na pozbycie się wilgoci i zużytego powietrza, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia. Wentylacja ma również za zadanie dostarczenie tlenu niezbędnego do działania obecnego w tym pomieszczeniu pieca gazowego. Prawidłowo wykonana i efektywna wentylacja wpływa na jakość powietrza nie tylko w łazience, ale również w całym mieszkaniu.

Rodzaje wentylacji

Ze względu na wykorzystane elementy i mechanizmy działania – w łazienkach możemy wyróżnić kilka rodzajów wentylacji.

Możemy tu zaliczyć następujące rozwiązania:

  • wentylację grawitacyjną,
  • wentylację mechaniczną,
  • wentylację hybrydową.

Wentylacja grawitacyjna – jest najczęściej spotykana w naszych domach i mieszkaniach. Jej działanie polega na zasysaniu zanieczyszczonego powietrza do kanału wentylacyjnego poprzez kratkę zamontowaną na ścianie. W miejsce wilgotnego powietrza napływa świeże – pozyskane z okien i z innych pomieszczeń. W ten sposób zużyte powietrze jest systematycznie wymieniane na czyste. Taka wentylacja jest obowiązkowym rozwiązaniem w łazienkach, w których znajduje się piec CO zasilany gazem.

Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje różnicę temperatur pomiędzy ciepłymi pomieszczeniami w budynku i chłodnym powietrzem na zewnątrz. Z tego powodu najsprawniej działa w okresie jesiennym i zimowym, w okresie letnim zaś nie wentyluje pomieszczeń w wystarczający sposób. Kratka wentylacji grawitacyjnej powinna być umieszczona jak najdalej od drzwi łazienkowych, ponieważ umożliwi to wentylowanie całego pomieszczenia. W drzwiach prowadzących do łazienki konieczne jest umieszczenie otworów lub szczelin wentylacyjnych umożliwiających dopływ czystego powietrza.

Wentylacja mechaniczna – to rozwiązanie wykorzystuje niewielkie wentylatory elektryczne zamontowane w świetle kanałów wentylacyjnych. Urządzenia te montuje się wówczas, jeżeli warunki techniczne w budynku uniemożliwiają prawidłową wentylację grawitacyjną. Może się tak zdarzyć w przypadku zbyt niskiego komina, niekorzystnego kierunku wiatru lub w okresie letnim.

Wentylacja tego typu działa jedynie przy pracującym urządzeniu, w pozostałych przypadkach nie odprowadza zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku. Z tego powodu wentylacji mechanicznej nie można stosować, jeżeli w łazience znajduje się urządzenie gazowe.

Wentylacja hybrydowa – jest to nowoczesna wentylacja mieszana, która wykorzystuje zarówno grawitację, jak i urządzenie zasilane elektrycznie. W tym systemie naturalne odprowadzanie zużytego powietrza jest wspomagane mechanicznie. Urządzenie elektryczne posiada zamontowany czujnik wilgotności powietrza i gdy poziom wilgoci jest zbyt wysoki – automatycznie podejmuje pracę. Dodatkowo urządzenie to daje nam możliwość regulacji przepływu powietrza zgodnie z indywidualnymi preferencjami – poprzez odpowiednie ustawienie jego parametrów.

Wspomaganie systemów wentylacyjnych

Wentylację łazienki możemy dodatkowo wspomóc poprzez zamontowanie specjalnej nasady na zwieńczenie przewodu wentylacyjnego w kominie. Takie rozwiązanie będzie odpowiednie w sytuacji, gdy mieszkamy w okolicy ze znaczną ekspozycją na silny wiatr.

Niezależnie od rodzaju wentylacji należy szczególnie zadbać o doskonałą drożność kratek wentylacyjnych. W żadnym przypadku nie należy ich zasłaniać, zamykać czy przykrywać siatkami przeciwko owadom. Takie postępowanie może doprowadzić do całkowitej niedrożności wentylacji – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Ponadto, możemy poprawić wentylację w łazience poprzez częste i gruntowne wietrzenie całego mieszkania. W okresie zimowym warto robić to w sposób krótkotrwały, tak aby powietrze zostało wymienione – bez niepotrzebnego ochładzania ścian i sprzętów. W łazienkach nie jest natomiast zalecany montaż nawiewników okiennych, ponieważ mogłoby to znacznie obniżyć komfort korzystania z tych pomieszczeń.