Zasada działania wymiennika ciepła

W tym miejscu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, na zasadzie jakiej reguły opiera się istota funkcjonowania systemu gruntowego wymiennika ciepła. Otóż, koncepcja ta opiera się na wykorzystaniu stabilnej temperatury w gruncie, która na głębokości około 1,6 m poniżej rzędnej terenu wynosi około 8°C. A zatem powietrze pobierane przez terenową czerpnię powietrza przepływa przez system kolektorów (rur montowanych poziomo) w wyniku czego w okresie zimowym umożliwia wstępne podgrzanie powietrza nawiewanego do budynku, z kolei w sezonie letnim schładza gorące powietrze zewnętrzne zapewniając przy tym przyjemny chłód w wewnątrz pomieszczeń. Z doświadczenia jasno wynika, iż system GWC umożliwia podwyższenie zimą temperatury powietrza nawiewanego o 20 K, natomiast w lecie umożliwia obniżyć temperaturę zewnętrzną do12 K. Zastosowanie systemu GWC wyklucza konieczność montażu w samej centrali wentylacyjnej systemu recyrkulacyjnego (antyoblodzeniowego), co przekłada się na oszczędność w postaci redukcji kosztu zakupu oraz montażu wstępnej nagrzewnicy elektrycznej czy też innego systemu spełniającego podobną rolę (antyoblodzeniową).