Gruntowy wymiennik ciepła – budowa

Czym jest żwirowy gruntowy wymiennik ciepła?

Wymiennik żwirowy to jeden z rodzajów gruntowych wymienników ciepła, który wykorzystuje potencjał ciepła osadzonego na konkretnych głębokościach gruntu. Zainstalowany system pomoże zoptymalizować koszty utrzymania budynku zarówno w okresie grzewczym, jak i w sezonie letnim. Zanim jednak dostrzeżesz wymierne korzyści z jego montażu musisz dostrzec zalety instalacji. Ci, którzy zdecydowali się na jego montażu po krótkim czasie eksploatacji zauważyli efekty wspomagania instalacji grzewczej, a w konsekwencji oszczędności na ogrzewaniu domu.

Budowa powietrznego wymiennika ciepła
Schemat żwirowego wymiennika ciepła

Jak działają żwirowe, gruntowe wymienniki ciepła? Budowa wymiennika

By instalacja przynosiła oczekiwane rezultaty na początek niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalisty i kompleksowy proces wdrożeniowy dla żwirowego gruntowego wymiennika ciepła. Gdy już instalacja jest gotowa do użycia powietrze bezwzględnie musi być rozprowadzane na całej szerokości określonego złoża, stąd też jego specyficzna budowa. Poszczególne segmenty odpowiedzialne są za zasysanie powietrza i w kolejnym etapie jego transport do instalacji w budynku. Warto pamiętać, że wymiennik rurowy mimo iż jest kluczowym elementem sprawnie działającego systemu nie wyklucza montażu rur o różnych długościach, jednakże niezależnie od wymiarów, ilość odbieranej energii jest zbliżona.

Czym jest płytowy gruntowy wymiennik ciepła?

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła to system modułowy, zbudowany z płyt o właściwościach antybakteryjnych zapewniających bez przeponowy obieg w obrębie wymiennika, a zatem obieg powietrza odbywa się bezpośrednio w kontakcie z gruntem. Jego specyficzna budowa została opracowana w ten sposób, aby w toku procesu odzysku ciepła minimalizować występujące opory powietrza, przy zachowaniu jego optymalnej efektywności działania. Atutem zastosowanej konstrukcji jest zatem nie tylko energooszczędność, ale i ekologiczność, a to dwa najważniejsze czynniki w nowoczesnym budownictwie, którego celem jest optymalizacja strat do minimum.

Celem płytowego wymiennika ciepła jest zwiększenie powierzchni termicznej pod gruntem poprzez powstałe złoża żwirowe o wysokim współczynniku granulacji. Warto pamiętać, że wymiennik płytowy nie może być narażony nawet na okresowe zalanie wodami gruntowymi, ponieważ wpłynęłoby to na wymieszanie złoża z gruntem. Właśnie dlatego wykorzystywane są specjalne techniki montażu, by zapobiec niedogodnościom. W skład wymiennika wchodzi nie tylko żwir o określonej granulacji, ale również piasek, a przede wszystkim modułowe płyty wymiennika, koryta zbiorcze, rury dobiegowe łączące budynek z gruntowym wymiennikiem ciepła oraz terenowa czerpnia powietrza z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Instalacja płytowego gruntowego wymiennika ciepła