Skuteczność systemu

Bezprzeponowy system transportu powietrza, umożliwiający przepływ powietrza między gruntem a wymiennikiem ciepła, daje efekt 100 % wymiany energii cieplnej. Konsekwencją wysokiego poziomu wymiany energii jest stabilność temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń przy uwzględnieniu szerokiego zakresu temperatur zewnętrznych. Efekty pracy GWC zostały przedstawione na niżej zamieszczonych wykresach. Badania przeprowadził oraz analizował producent wymienników tj. PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE w okresie 3 miesięcy. Wymiennik poddany analizie temperaturowej został zamontowany w obrębie ław fundamentowych pod powierzchnią produkcyjną siedziby firmy PRO-VENT.

Niżej zamieszczone wykresy temperaturowe obrazują różnicę temperatur powietrza po przejściu przez bezprzeponowy wymiennik GWC PRO-VENT GEO w odniesieniu do temperatury zewnętrznej.

Kolor zielony obrazuje temperaturę powietrza po przepłynięciu przez bezprzeponowy GWC PRO-VENT GEO
Kolor czerwony obrazuje temperaturę zewnętrzną powietrza