Współpraca z rekuperatorem marki PRO-VENT

Gruntowe wymienniki ciepła PRO-VENT GEO zostały przez producenta dedykowane do współpracy z centralami wentylacyjnymi MISTRAL GEO, tworząc przy tym tak zwany GEO-SYSTEM. Powietrze przepływające przez wymiennik transportowane jest odcinkami dobiegowymi do centrali wentylacyjnej, a kolejno dzięki zamontowanej instalacji nawiewnej oraz anemostatom rozdzielane jest do poszczególnych pomieszczeń budynku. Oczywiście logiczną konsekwencją funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej stanowi proces odprowadzania ,,zużytego” powietrza na zewnątrz przy zastosowaniu odrębnej nitki kanałów wyciągowych. Centrale wentylacyjne MISTRAL GEO zostały docelowo wyposażone w podwójny wymiennik krzyżowy, charakteryzujący się odzyskiem ciepła na poziomie do 92 %. Istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na fakt, iż centrale wentylacyjne marki MISTRAL GEO przy pomocy wbudowanej automatyki sterują pracą trójdrożnej przepustnicy przełączającej, która w zależności od dokonanego pomiaru temperatury zewnętrznej, zmienia biegunowość pracy bądź to na pobór powietrza przez czerpnię terenową bądź pobiera powietrze z czerpni ściennej, pomijając przy tym gruntowy wymiennik ciepła. Zmiana poboru powietrza z czerpni terenowej na ścienną zazwyczaj ma miejsce w okresach przejściowych, a to z kolei umożliwia uniknięcie zbędnego przechłodzenia budynku. Rozbudowane możliwości automatyki central MISTRAL umożliwiają każdemu użytkownikowi systemu dobór najbardziej optymalnego programu pracy centrali (programy fabryczne), a nawet tworzenie własnych autorskich trybów pracy jednostki wentylacyjnej (programy użytkownika).