Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna

Wentylacja to bardzo ważny proces, którego główny celem jest usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczenia, w którym się ono zgromadziło. Zadaniem wentylacji jest również dostarczanie świeżego czystego powietrza do zamkniętych powierzchni. Sposób wymiany powietrza może odbywać się na kilku etapach i za pomocą kilku technik. Jaki rodzaje cyrkulacji można wyróżnić? Czym one się między sobą różnią? Jakie są ich zalety i wady? Którą z nich wybrać?

Rodzaje wentylacji.

Wymiana gazowa pomiędzy pomieszczeni możne odbywać się na kilka sposobów. Każdy z nich charakteryzuje się innymi procesami i wykorzystuje inne narzędzia. Wśród najbardziej popularnych technik cyrkulacji można wymienić:

  • mechaniczną,
  • grawitacyjną,
  • naturalną,
  • hybrydową.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Która metoda wymiany powietrza jest korzystniejsza? Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna – który system wybrać?

Wentylacja mechaniczna – cechy szczególne.

Wentylacja mechaniczna, inaczej nazywana rekuperacją, to proces podczas, którego dochodzi do wymiany powietrza z jednoczesnym jego filtrowaniem. Głównym narzędziem stosowanym do tego rodzaju działań jest wymiennik ciepła, w którym dochodzi do przekazania energii wykorzystywanej w całym procesie. Rekuperacja dostarcza świeże, czyste i filtrowane powietrze, które jest pod stałą kontrolą, a wymiana powietrza jest całościowo sterowana przez urządzenie i człowieka. Główną cechą wentylacji mechanicznej, jest całkowite uniezależnienie od warunków panujących na zewnątrz, jak również pogody czy temperatury. System ten zapewnia stały przepływ powietrza, szybkie jego przetwarzanie, jak również odzysk ciepła z wywiewanego powietrza.

Wentylacja grawitacyjna – charakterystyka.

Cyrkulacja powietrza z zastosowaniem systemu grawitacyjnemu odbywa się całkowicie naturalnie. Cała instalacja jest prosta w konstrukcji, a wymiana powietrza uzależniona od wielu czynników. System ten należy montować tylko w umiarkowanych warunkach i klimacie, a jego instalację uwzględnić już podczas budowy obiektu. Aby wentylacja mogła prawidłowo funkcjonować należy zapewnić szereg pionowych przewodów kominowych w pomieszczeniach, z których powietrze ma być usuwane – łazienka, kuchnia, pokoje, itp.

Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna – jaki system wybrać?

Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna – to często brane pod uwagę rozwiązania, które można stosować zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Różnice między nimi wynikają z samego mechanizmu, jak i sposobu wymiany powietrza. Jaki system jest korzystniejszy? Który rodzaj wentylacji wybrać?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zamontowany system powinien spełniać przede wszystkim oczekiwania i potrzeby inwestora. Podczas wyboru wentylacji należy kierować się przede wszystkim aspektami takimi, jak:

– rodzaj powierzchni i klimatu, w którym usytuowany jest budynek,

– wielkość powierzchni,

– konstrukcja obiektu,

– możliwości inwestora,

– potrzeby i wymagania,

– itp.