Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem

Nowoczesne rozwiązania dla domów jednorodzinnych

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że grunt to bardzo korzystne źródło energii dla systemu wentylacyjnego. Rozwiązanie to zyskało szczególne zastosowanie w dobie budownictwa nowoczesnego, które zakłada optymalizację kosztów i energooszczędność, dzięki której inwestycja w dom po latach użytkowania zwraca się. Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem to rozwiązanie, które coraz chętniej jest wykorzystywane w budownictwie domów jednorodzinnych. Wymaga analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji, a następnie instalacji zgodnie z normami, by nie wpływać na wydajność i efektywność.

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem to czerpanie naturalnych korzyści pośrednich lub bezpośrednich z naturalnej wymiany ciepła. Zdaniem specjalistów rozwiązanie to pomaga w usprawnieniu procesu wentylacyjnego, a jednocześnie wpływa na poprawę bilansu energetycznego budynku, a więc jest w 100% opłacalne. Coraz więcej osób widzi potencjał oraz wymierne korzyści z energooszczędnych technik wdrażanych w naszych domach.

261
268

Poznaj zalety gruntowego wymiennika ciepła pod budynkiem

Zwolennicy instalacji gruntowych wymienników ciepła zwracają uwagę na wiele wymiernych korzyści wynikających z jego montażu. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt związany z robotami ziemnymi. Dzięki wdrożeniu systemu już na etapie kopanych fundamentów można nie tylko oszczędzić powierzchnię działki, ale przy tym podnieść skuteczność GWC. Kolejną korzyścią, która świadczy o efektywnym zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła pod budynkiem jest potencjał ciepła gruntu, który jest naturalnym procesem, ale dzięki instalacji nie marnuje się.

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem pomaga nie tylko w odzysku ciepła traconego do gruntu, ale i umożliwia wykorzystanie jego przewodzenia i uzyskania ciepła z otoczenia, które dostaje się do gruntu przez powierzchnię wokół budynku. GWC to również możliwość optymalizacji i dopasowania temperatury w pomieszczeniu do konkretnych warunków atmosferycznych. Zimą wspiera ogrzewanie, latem pomaga w ochładzaniu powietrza jest zatem inteligentnym systemem, który warto mieć w swoim domu.

Skontaktuj się z nami