Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem

Nowoczesne rozwiązania dla domów jednorodzinnych

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że grunt to bardzo korzystne źródło energii dla systemu wentylacyjnego. Rozwiązanie to zyskało szczególne zastosowanie w dobie budownictwa nowoczesnego, które zakłada optymalizację kosztów i energooszczędność, dzięki której inwestycja w dom po latach użytkowania zwraca się. Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem to rozwiązanie, które coraz chętniej jest wykorzystywane w budownictwie domów jednorodzinnych. Wymaga analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji, a następnie instalacji zgodnie z normami, by nie wpływać na wydajność i efektywność.

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem to czerpanie naturalnych korzyści pośrednich lub bezpośrednich z naturalnej wymiany ciepła. Zdaniem specjalistów rozwiązanie to pomaga w usprawnieniu procesu wentylacyjnego, a jednocześnie wpływa na poprawę bilansu energetycznego budynku, a więc jest w 100% opłacalne. Coraz więcej osób widzi potencjał oraz wymierne korzyści z energooszczędnych technik wdrażanych w naszych domach.

Gruntowy płytowy wymiennik ciepła w trakcie budowy
Gruntowy wymiennik ciepła fundamenty

Poznaj zalety gruntowego wymiennika ciepła pod budynkiem

Zwolennicy instalacji gruntowych wymienników ciepła zwracają uwagę na wiele wymiernych korzyści wynikających z jego montażu. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt związany z robotami ziemnymi. Dzięki wdrożeniu systemu już na etapie kopanych fundamentów można nie tylko oszczędzić powierzchnię działki, ale przy tym podnieść skuteczność GWC. Kolejną korzyścią, która świadczy o efektywnym zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła pod budynkiem jest potencjał ciepła gruntu, który jest naturalnym procesem, ale dzięki instalacji nie marnuje się.

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem

Gruntowy wymiennik ciepła pod domem pomaga nie tylko w odzysku ciepła traconego do gruntu, ale i umożliwia wykorzystanie jego przewodzenia i uzyskania ciepła z otoczenia, które dostaje się do gruntu przez powierzchnię wokół budynku. GWC to również możliwość optymalizacji i dopasowania temperatury w pomieszczeniu do konkretnych warunków atmosferycznych. Zimą wspiera ogrzewanie, latem pomaga w ochładzaniu powietrza jest zatem inteligentnym systemem, który warto mieć w swoim domu.

Co wpływa na skuteczną pracę wymiennika ciepła pod budynkiem?

Poza materiałem, do produkcji którego wykorzystano gruntowny wymiennik ciepła pod budynkiem, bardzo duży wpływ na jego pracę mają 3 czynniki: głębokość ułożenie, miejsce ułożenie, jak i rodzaj gruntu, na którym się znajduje. Dzięki temu właśnie urządzeniu istnieje możliwość schłodzenia powietrza wentylacyjnego, które następnie trafia do naszego domu. Warto więc wiedzieć, że wymiennik znajdujący się w gruncie gliniastym oraz lekko wilgotnym zawsze będzie cechował się dużą sprawnością oraz żywotnością, bez konieczności regeneracji, jak miałoby to miejsce w przypadku wymiennika znajdującego się w gruncie piaszczystym.

Nie bez znaczenia jest także głębokość ułożenia gruntowego wymiennika ciepła. Jeżeli GWC umieszczony zostanie zbyt płytko, czyli, innymi słowy, powyżej strefy przemarzania gruntu, wówczas rury w porach zimowych będą zamarzać, jak również tracić swoją sprawność. Co więcej, latem jego skuteczność znacząco spadnie przez wzgląd na ogrzewanie się sąsiadującego z nim gruntu. Z drugiej zaś strony zbyt duża głębokość wkopywania wymiennika, poza zwiększeniem kosztów, na niewiele się zda, ponieważ zarówno 2, jak i 4 metry pod powierzchnią gruntu znajduje się zbliżona do siebie temperatura.

Fundamenty gruntowego wymiennika ciepła
Glikolowy wymiennik ciepła w trakcie budowy

Dlaczego warto zdecydować się na gruntowy wymiennik ciepła?

Zwolennicy budowy gruntowego wymiennika ciepła pod budynkiem przytaczają szereg argumentów przemawiających za ich posiadaniem. Oto część z nich:

  • podgrzewanie powietrza w porze zimowej daje gwarancję korzyści ekonomicznych
  • latem powietrze jest ochładzane, co wpływa na komfort przebywania w danym budynku
  • GWC skutecznie zabezpiecza przed zamrożeniem wymiennika odzysku ciepła znajdującego się w centrali wentylacyjnej
  • każdy budynek ma straty ciepła do gruntu, dlatego też warto je mądrze wykorzystać
  • duży udział w kosztach inwestycji w GWC mają roboty ziemne, ponieważ skuteczność wymiennika rośnie wraz z głębokością posadowienia. Oznacza to, że przy kopaniu fundamentów rozwiązanie to będzie tańsze
  • gruntowy wymiennik ciepła znajdujący się pod budynkiem nie zabiera powierzchni działki