Gruntowy wymiennik ciepła schemat działania

Korzyści z zastosowania gruntowego wymiennika ciepła

Płytowy, gruntowy wymiennik ciepła firmy PRO-VENT GEO jest innowacyjnym rozwiązaniem systemowym, który różni się od żwirowych wymienników ciepła. Jest niesamowicie wydajnym urządzeniem sprawdzającym sę przez okrągły rok.

Gruntowy wymiennik ciepła – schemat budowy

GWC PRO-VENT GEO to wymiennik z grupy wymienników bezprzeponowych, co oznacza, że powietrze przepływające przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem i nie jest od niego izolowany instalacją. Składa się z płyt ułożonych na podsypce piaskowo-żwirowej. Budowa wymiennika ciepła GWC PRO-VENT GEO oraz schemat gwarantuje jego imponującą wydajność pracy (w okresie zimowym wstępnie podgrzewane jest powietrze nawiewane do pomieszczeń oraz zapewnia komfortowy chłód w ciągu upałów). Stanowi zatem niezbędny element każdego energooszczędnego, nowoczesnego budynku.

Zasada działania wymiennika ciepła
Wykres pracy wymiennika
Gruntowy wymiennik ciepła

Schemat działania gruntowego wymiennika ciepła

Zasada działania systemu GWC PRO-VENT GEO wygląda następująco: najpierw powietrze z zewnątrz pobierane jest przez terenową czerpnię powietrza do kolektora gruntowego wymiennika ciepła ze specjalnym wkładem antybakteryjnym. Transportowane powietrze przepływa dalej przez poziome rzędy płyt wymiennika, a następnie przechodzi przez elementy dobiegowe do centrali wentylacyjnej. Zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej dokonuje jej pomiaru i powietrze przepływające przez wymiennik jest wstępnie podgrzane lub schładzane.

Gruntowy wymiennik ciepła – zasada działania i funkcjonalność

System GWC PRO-VENT GEO daje, poprzez zastosowanie czujnika temperatury, nie tylko możliwość regulacji temperatury nawiewanego do budynku powietrza, ale także kontrolę jego parametrów, a mianowicie wilgotności. Jego zasada działania umożliwia tym samym dowilżenie powietrza nawiewanego lub obniżenie tej wilgotności w czasie dusznych, gorących dni, co korzystnie wpływa na ogólne samopoczucie latem. Warta zauważenia jest również jego zdolność do ciągłej, nieprzerwanej pracy, co oznacza brak konieczności regeneracji wymiennika i ciągłe zapewnienie optymalnych parametrów wymiennika. Stała cyrkulacja powietrza pozwala skutecznie zapobiec rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów oraz bakterii, przy zachowaniu optymalnego stopnia jego pracy i tym samym wydajności.

Przygotowanie gruntu pod wymiennik ciepła
W trakcie budowy gruntowego wymiennika ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła – schemat działania i komfort cieplny

Temperatura znajdująca się na głębokości mniej więcej 1,5 metra pod powierzchnią ziemi przez cały czas jest stała i waha się między 4 a 7 stopniami Celsjusza. Właśnie ta stabilność gruntu została wykorzystana w technologiach wymienników ciepła, które oparte są na rurociągu znajdującym się w ziemi, który jest drogą dla wentylacyjnego powietrza. Ujednolicenie temperatury powietrza, które dostarczane jest do wnętrza budynku w znaczny sposób podnosi komfort cieplny osób, które się w nim znajdują.Szacuje się, że największe zyski energetyczne przynosi instalacja znajdująca się na głębokości wynoszącej około 5 metrów. Mówiąc o gruntowych wymiennikach ciepła warto także poznać ich schemat działania, który opisany jest poniżej.

Schemat działania gruntowych wymienników ciepła nie jest skomplikowany. W GWC świeże powietrze jest wstępnie ogrzewane przed jego transportem do rekuperatora. Służy temu całkowicie darmowe, naturalne ciepło pozyskiwane z gruntu, który przy głębokości większej niż 1 metr przez cały rok ma dodatnią temperaturę. W praktyce oznacza to, że przepływające mroźne powietrze można bez problemu ogrzać. W sytuacji, w której czas kontaktu gruntu z powietrzem będzie wystarczająco długi, ogrzeje się ono do temperatury, która sprawi, że rekuperator nie będzie zamarzał.

Co jeszcze warto wiedzieć o schemacie działania gruntowego wymiennika ciepła?

Schemat działania gruntowych wymienników ciepła opiera się przede wszystkim na przepływie powietrza. Powietrze to, przepływając przez GWC ogrzewa się w momencie, w którym to temperatura na zewnątrz jest niższa niż ma to miejsce w przypadku gruntu. Ponieważ w porze zimowej taka sytuacja nie należy do rzadkości, korzyści energetyczne związane z wykorzystywaniem tego typu rozwiązania są bardzo duże.

Warto tu podkreślić, że ma ono jeszcze jedną, istotną zaletę – latem powietrze podczas kontaktu z gruntem ochładza się, a nawiewane do wnętrza domu, obniża w nim temperaturę, co wpływa na komfort mieszkańców. Co więcej, takie chłodzenie nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Kolejny etap budowy gruntowego wymiennika ciepła