Tryby wentylacji mechanicznej

W powietrzu może znajdować się mnóstwo niebezpiecznych treści oraz związków, jakie w natłoku oddziałują niekorzystnie na zdrowie oraz samopoczucie człowieka. Niezwykle niekorzystnymi związkami są para woda oraz dwutlenek węgla, ich nadmiar wywołuje bóle głowy, wrażenie osłabienia, dolegliwości dróg oddechowych. Mieszanka rozmaitych zabrudzeń znajdujących się w powietrzu powoduje reakcje uczuleniowe oraz funkcjonuje rakotwórczo. Brak odpowiedniej wentylacji w domu wpływa niekorzystnie nie jedynie na człowieka, lecz także stanowi ryzyko dla własnych domów.

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Stanowi mechanizm umożliwiający właściwe oddychanie osobom, chorującym na niewydolność oddechową w stanach, kiedy wysiłek oddechowy jest niewystarczający oraz nie pozwoli na właściwą wymianę w powietrza w płucach. Do tego celu stosowana jest specjalistyczna maszyna lecznicza. Narzędzie nazywane respiratorem wspomaga codzienną aktywność, polegającą na wymianie przez wdech oraz wydech. Dzięki respiratorowi tworzone jest większe ciśnienie w drogach oddechowych, co pozwoli na odpowiednie działanie.

W wentylacji mechanicznej napływ powietrza do domu wymuszany jest poprzez wentylatory. Pozwoli to w pełni sprawdzać siłę wentylacji oraz uniezależnić ją od warunków zewnętrznych – możliwe jest zarządzanie ilością powietrza wymienianego w domu. W celu zabezpieczenia stałego dopływu powietrza do budynków ze zamkniętymi oknami oraz doskonale ocieplonymi ścianami potrzebna jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Jaka jest reguła funkcjonowania wentylacji mechanicznej?

Wentylacja mechaniczna jest często uważana za lepszą od zwykłej, jakiej działanie zależne od warunków powietrznych jest pomimo wszystko przypadkowe, natomiast możliwości podniesienia jej efektywności są z rozmaitych względów bardzo ograniczone. Aby zapobiec pochodzących z tego kłopotów, wykorzystuje się wentylatory – narzędzia zapewniające przemieszczanie z miejsca na miejsce konkretnej ilości powietrza w jednostce czasu. W tenże sposób tworzy się układ wentylacji wymuszonej – mechanicznej. Wydatek na wentylację mechaniczną z doskonałej jakości rekuperatorem to blisko 3 – 6% wartości inwestycji w dom. Przy uśrednionych cenach za kompletną usługę dla domu jednorodzinnego o przestrzeni 120-180 m2 to wartość od 17 do 20 tys. zł. Tyle kosztuje rekuperator, przewody wentylacyjne, wszelkie niezbędne dodatki (m.in. punkty nawiewne) i usługa montażu. Rekuperacja to dwa podstawowe elementy: rekuperator oraz instalacja (przewody wentylacyjne). Teraz na rynku do doboru jest co najmniej parę typów przewodów wentylacyjnych.

Zalety wentylacji mechanicznej z rekuperatorem

W większości nowych budynków jednorodzinnych nadal wykorzystywany jest najprostszy z potencjalnych system wentylacji, w jakim zmiana powietrza odbywa się dzięki naturalnej sile wyporu. Jego największe zalety to niewielki koszt zrobienia oraz łatwość – nie ma w nim procesów, jakie mogłyby się zniszczyć, ani żadnych narzędzi potrzebujących wspierania energią elektryczną. System wentylacji mechanicznej z narzędziem do odzysku ciepła – rekuperatorem – jest droższy oraz bardziej złożony, lecz zdobywa popularność dzięki różnym zaletom.