Rekuperacja Katowice

Wszyscy wiedzą, co to jest wentylacja. Wszyscy też wiedzą, co to jest ogrzewanie. I na pewno wielu potrafi wykazać punkty wspólne obu zagadnień.

Szczególnym punktem łączącym wentylację i ogrzewanie jest rekuperacja Katowice jako największy okręg przemysłowy kraju, posiadający spore zagęszczenie jednostek przemysłowych i są najbardziej rozwinięte demograficznie. Mogą być dobrym polem do zastosowań pomysłu odzyskiwania energii ze źródeł będących produktami ubocznymi.
Tym właśnie jest rekuperacja. Jest odzyskiem. Odzyskiem bezpowrotnie traconej energii. Rekuperatory wentylacyjne wychwytują ciepło, które dotąd było tracone wraz z ulatującym w atmosferę powietrzem wyrzucanym z domów i hal przemysłowych.

Rekuperacja w Katowicach

Jakie są różnice między wentylacją a instalacją z rekuperatorem? Należy jeszcze dodać, że pod uwagę bierzemy wentylację realizowaną za pomocą osprzętu wymuszającego obieg. Wentylacja grawitacyjna ma się nijak do nowoczesnych rozwiązań z urządzeniami rekuperacyjnymi.
Otóż oba systemy różnią się obecnością wymiennika ciepła zastosowanego w instalacji z odzyskiem ciepła. I tym, że oba obiegi powietrzne; ciepły i zimny stykają się ze sobą, nie mieszając. Dopiero w pomieszczeniach użytkowych oba rodzaje powietrza mają sposobność do kontaktu. Oba strumienie powietrzne przepływają obok siebie w urządzeniu rekuperacyjnym.

Rodzaje rekuperacji

Stosuje się najczęściej dwa rodzaje rekuperatorów. Oba różnią się między sobą konstrukcyjnie i wydajnościowo. Rekuperator krzyżowy posiadający niższą sprawność montowany jest w instalacjach w zespołach składających się z co najmniej dwóch egzemplarzy. W sprzężeniu są w stanie konkurować w wydajności z wymiennikiem przeciwprądowym, którego wydajność przewyższa nawet dziewięćdziesiąt procent wychwyconego ciepła. Taki wynik możliwy jest dzięki zmyślnej konstrukcji, opierającej się na prostej zasadzie. Dłuższy czas ekspozycji na czynnik sprawczy daje lepszy efekt. W rekuperatorze przeciwprądowym oba strumienie powietrza poruszają się w przeciwnych kierunkach. Układ kanałów przesyłowych dla ciepłego i zimnego powietrza jest też rozwiązany oryginalnie. Poszczególne frakcje są ułożone współśrodkowo w kręgach o coraz większej średnicy.

Pod względem wydajności ustępuje powyższemu rozwiązaniu model z kontaktem krzyżowym. Ekspozycja dla wymiany ciepła ogranicza się do pola kwadratu mającego bok wymiaru szerokości kanału w miejscu styku obu strug powietrznych. Powietrze ciepłe i zimne porusza się w tym miejscu w płaskich kanałach o bardzo cienkich ścianach przetasowanych wzajemnie. Jeśli potrzebujesz montażu rekuperacji w Katowicach zgłoś się do nas!