Proces czyszczenia rekuperatora. Dlaczego warto go konserwować?

Wentylatory mechaniczne mające za zadanie odzyskiwanie ciepła są coraz bardziej popularne z tego powodu, iż zapewniają bardzo dużo korzyści, także dla zdrowia użytkownika. Dzięki nim powietrze w mieszkaniu jest przefiltrowane i świeże. Posiadanie rekuperatora wiąże się z ograniczeniem funduszy przeznaczanych na ogrzewanie. Odpowiednie działanie instalacji daje powyższe efekty. Stąd tak ważny jest proces czyszczenia i konserwacji.

Częstotliwość wykonywania przeglądów rekuperatora

Sumą prawidłowego działania wszystkich elementów jest optymalne wykorzystanie parametrów wentylacji. System należy sprawdzać minimum raz w roku. Szczególnie warto zrobić to przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wtedy użytkownik ma pewność, że stan podzespołów jest prawidłowy. Podczas przeglądu wykonuje się poprzez sprawdzenie:

  • stanu zabrudzenia wnętrza centrali,
  • stanu uszczelek i filtrów,
  • stopnia zabrudzenia wymiennika ciepła,
  • drożności odpływu skroplin,
  • stanu nagrzewnic kanałowych.

Warto zadbać także o elementy zewnętrzne, w tym skontrolować stan przewodów wentylacyjnych czy przewodów elektrycznych. Można to zrobić samemu, ale zalecana jest pomoc ekipy serwisowej, która w razie potrzeby dokona regulacji instalacji i skonfiguruje sterowniki.

Utrzymanie instalacji w czystości

Jakość pracy instalacji musi podlegać częstym kontrolom. Należy sprawdzać stan zabrudzenia filtrów. Pominięcie tego spowoduje nieprawidłowe działanie wentylacji, co może przyczynić się do uszkodzenia rekuperatora. Co kilka lat warto umyć wymiennik ciepła, jednak dzięki regularnemu sprawdzeniu stanu filtrów powietrza, ta czynność może nie być konieczna. W sezonie grzewczym sprawdza się czerpnię powietrza, ponieważ zamarznięty śnieg może ją zablokować. Gdy zajdzie taka sytuacja, zamarzniętą warstwę należy jak najszybciej usunąć. Zaleca się także systematyczne usuwanie kurzu z elementów nawiewnych znajdujących się w budynku.

Wymiana filtrów

Standardowy rekuperator posiada dwa filtry. Pierwszy oczyszcza powietrze zewnętrzne pobierane przez czerpnię, a drugi ma za zadanie oczyszczać powietrze wyciągane z pomieszczeń. Dlatego tak ważna jest ich wymiana, co poprawia efektywność działania wentylacji. Zabrudzone filtry wpływają szkodliwie na działanie całej instalacji a także zdrowie mieszkańców. Zwiększony opór powietrza powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej. Rzetelna kontrola przyczynia się do zmniejszenia nakładów finansowych. Zaleca się, aby filtry wymieniać raz na kwartał, jednak nie warto tak długo czekać ze sprawdzaniem ich stanu i częściej przeprowadzać kontrole. Szybsza wymiana jest konieczna w przypadku zauważenia silnych zabrudzeń oraz zaschnięć. Te elementy instalacji można wymieniać samodzielnie.

Czyszczenie kanałowe

Sytuacja może niekiedy wymagać czyszczenia kanałów. Za ich pomocą jest rozprowadzane powietrze. Następuje to przeważnie wtedy, gdy użytkownicy nie dbają o stan instalacji. Taka czynność wymaga zatrudnienia ekipy specjalistów, która posiada odpowiedni sprzęt. Czyszczenie kanałowe wykonuje się nie wcześniej niż 8 lat od założenia instalacji.