Bezprzeponowy wymiennik gruntowy

Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła, to oryginalne wyjście dedykowane do współpracy z podgrzewaczem. Zapewnia uzyskanie bezpłatnej energii geotermalnej – zawartego w terenie ciepła (w czasie grzejnym) i chłodu (latem) w maksymalnie efektywnym stopniu, zmniejszając zdecydowanie koszty eksploatacyjne. Gwarantuje odpowiednią pracę rekuperatorów podczas srogich mrozów, natomiast podczas upałów niewątpliwie polepsza klimat wnętrz, przez wysuszenie oraz zmniejszenie temperatury nawiewanego powietrza, co zapewnia wrażenie ciepłego chłodu.

GWC – bezpłatna energia z terenu

Gruntowy wymiennik ciepła jest niezwykle doskonałym dopełnieniem układu wentylacji technicznej z odzyskiem ciepła, w najzwyklejszej formie jest to rurociąg zakopany w ziemi – jakim przedostaje się powietrze wentylacyjne. Proces funkcjonowania gruntowego wymiennika ciepła opiera się na zdolności terenu do całorocznej stabilizacji temperatury na konkretnej głębokości, przeciętna temperatura terenu na głębokości ok. 1,5 metra sięga w przybliżeniu 4°C.

Bezprzeponowy wymiennik gruntowy?

Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła można montować już na głębokości od 0,7 m, ponieważ dzięki specjalnej powierzchni izolacji dopuszczalne jest przygotowanie warunków panujących 8 m pod ziemią. Najlepiej przyłączyć system pod domem, w profilu fundamentu. Więc należałoby zaprojektować go już na czasie budowania domu, żeby można było osadzić wymiennik na wstępie inwestycji. Pozwoli to na płynną rozbudowę układu wentylacji oraz dodawanie do niego następnych interesujących funkcji.

Wzmocniony wymiennik można przyłączyć chociażby w wypadku niewielkiej powierzchni do montażu – pod parkingami, chodnikami lub podjazdami. Jest także możliwość umieszczenia go w profilu gruntów (pod domem) bez obawy o jego uszkodzenie, natomiast należy zwrócić wyjątkową uwagę na możliwość termicznej interakcji wymiennika z domem, natomiast co za tymże idzie, nieodzowność zrobienia efektywnej izolacji cieplnej między wylewką betonową nad wymiennikiem natomiast posadzką i izolacji fundamentów po części wewnętrznej.

Budowa

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła pozwoli na obróbkę powietrza wentylacyjnego przez zdobywanie zawartego w terenie chłodu latem oraz ciepła zimą. Dzięki nowoczesnej konstrukcji może skutecznie działać na głębokości tylko 0,7 m, natomiast jego modułowa konstrukcja pozwoli na instalowanie systemów o efektywności od 200 do 30 000 m3/h. Reguła funkcjonowania płytowego wymiennika gruntowego jest niezwykle prosta. Polega ona na zasysaniu powietrza przez czerpnię gruntową, potem przetransportowanie go do wymiennika, gdzie zależnie od pory roku oraz temperatury występuje ogrzewanie bądź schładzanie.

Warunki pracy bezprzeponowych wymienników ciepła

Temperatura do jakiej dopuszczalne jest schłodzenie latem powietrza w GWC uzależniona jest od tzw. izoterm terenu w pobliżu wymiennika. Wartości izoterm zależne są od głębokości oraz pory roku. Na przykład na głębokości ok. 1.5m (standardowa dla rurowych GWC) wartość owa waha się w normach +2 zimą do+16°C latem. Na głębokości ok. 7-8m temperatura terenu jest prawie stała w przeciągu całego roku oraz sięga +8 do +10°C. Wskazane jest więc aby wymiennik działał w tychże warunkach.