Rekuperacja Wrocław

Jest takie miasto w naszym kraju gdzie wycieczki piesze w okolicy gdzie króluje zabudową jednorodzinna kończą się zadyszką i podduszeniem – Wrocław. Brak świeżego powietrza spowodowany jest ogrzewaniem domów przy pomocy spalanego węgla kamiennego. Szary smog ściele się nad dolinkami i kotlinami osiedli jednorodzinnych.

Czym jest rekuperacja?

Korzystając z doświadczeń i przykładów Wrocławia należy iść po rozum do głowy i zastosować rozwiązania nowoczesne i eleganckie. Słowem kluczowym jest rekuperacja. Termin o ogólnym znaczeniu ma wydźwięk proekologiczny. Oznacza odzysk. Ponowne przetworzenie. Rekuperacji poddaje się na skale przemysłowa wiele substancji w przemyśle.
Szczególną odmianą rekuperacji jest odzysk ciepła. Wiąże się to z tematyką poruszoną na początku. Odzysk ciepła prowadzony jest w obrębie wentylacji.

Jest wiele miast szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza i tam świetnie sprawdzi się rekuperacja Wrocław należy właśnie do grupy aglomeracji krajowych, w którym w szczególności trzeba zwracać na ochronę środowiska. Miasto należy do czołówki rozwiniętych miast kraju.

Jak wygląda proces rekuperacji?

Wróćmy jednak do samego procesu. W jaki sposób odzyskuje się ciepło z systemów wentylacyjnych.
Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń możliwe jest nawet kilkudziesiecioprocentowy odzysk kalorii, które dotychczas były bezpowrotnie tracone. Ulatywały na zewnątrz budynków i nie dało się już ich w żaden sposób wychwycić.

Jednak w końcu ktoś wpadł na genialny pomysł i skonstruował urządzenie, w którym spotykają się dwa strumienie powietrza. Jeden z powietrzem zużytym, ale ciepłym. I drugi chłodny z powietrzem czerpanym z zewnątrz budynków. Obie strugi spotykają się w aparaturze, gdzie następuje wymiana ciepła.

Aparaty mają różną konstrukcję. Jedna z nich nazywa się krzyżowymi. To dlatego, że wewnątrz urządzenia oba strumienie powietrza spotykają się w kanałach ułożonych względem siebie pod kątem prostym. Oba strumienie powietrza poruszają się, każdy w swoim przewodzie, a właściwie w wielu rurkach. Ułożone są one naprzemiennie. Ścianki kanałów są dość cienkie i w dość krótkim czasie ciepło zostaje przemieszczone.

Znacznie szybciej i radykalniej działa wymiennik rekuperator przeciwprądowy. Strumienie powietrza poruszają się w przeciwnych kierunkach, przez co dłużej zachodzi faza kontaktu. Poszczególne kanały ułożone są naprzemiennie i współśrodkowo. Wymienniki przeciwprądowe mają większą sprawność. Dochodzi w nich do odzyskania nawet osiemdziesięciu procent energii zawartej w powietrzu zużytym.