Gruntowy wymiennik ciepła Rehau

Zalety gruntowego wymiennika ciepła firmy REHAU

Znaczenie wymiennika ciepła wynika z jego całościowej roli w wentylacji mechanicznej. Funkcją terenowej wieżowej czerpni powietrza jest pobór świeżego powietrza z zewnątrz budynku oraz jego nawiewanie przez system rur do centrali wentylacyjnej. Odbywa się w niej wstępna filtracja powietrza dzięki filtrom, które montowane przy wejściu do systemu GWC, umożliwiają oczyszczenie powietrza z sadzy, pyłków czy kurzu. Mata filtracyjna znajdująca się wokół terenowej czerpni powietrza skutecznie chroni przed przedostaniem się do środka insektów.

Gruntowy wymiennik ciepła
Montaż gruntowego wymiennika ciepła

Budowa wymiennika ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła firmy REHAU składa się z rur kolektorowych wyprodukowanych z polipropylenu o pełnych ściankach. Szeroki wybór kształtek i ciągów rur w umożliwia montaż GWC dopasowany do indywidualnych wymagań każdego klienta. To, co wyróżnia rury AWADUKT THERMO, to wysoka przewodność cieplna oraz antybakteryjna warstwa wewnętrzna, które pozwalają utrzymać satysfakcjonujący poziom higieny systemu wentylacyjnego oraz skutecznie zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów. Hermetyczny system oraz wysoka sztywność wzdłużna stanowią higieniczne i niezawodne rozwiązanie technologiczne. Co więcej, jego cena wcale nie musi być wysoka, czego dowodem jest nasza oferta.

Budowa gruntowych wymienników ciepła firmy REHAU

W procesie skraplania powietrza do wewnątrz systemu gruntowego wymiennika ciepła REHAU często powstaje woda kondensacyjna. Chcąc zapobiec powstawaniu niepożądanej i szkodliwej dla zdrowia flory bakteryjnej oraz związanych z tym przykrych zapachów kondensat taki należy skutecznie wyprowadzić z systemu rur kolektorowych. Najlepszym rozwiązaniem na osiągnięcie tego celu jest zastosowanie studni odpływu kondensatu, która będzie magazynować ewentualną powstałą wodę kondensacyjną.

Skontaktuj się z nami