Zasada działania

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO jest innowacyjnym rozwiązaniem odróżniającym się od wymienników żwirowych. GWC PRO-VENT GEO klasyfikuje się do grupy wymienników bez przeponowych, a zatem powietrze przepływające przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem. Specyficzna budowa wymiennika GWC PRO-VENT GEO gwarantuje jego imponującą wydajność pracy (w okresie zimowym wstępnie podgrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń oraz zapewnia komfortowy chłód w sezonie upałów), a tym stanowi niezbędny element każdego energooszczędnego budynku.

Sposób funkcjonowania systemu GWC PRO-VENT GEO został przez nas zaprezentowany na poniżej zamieszczonym schemacie. W pierwszej fazie powietrze zewnętrzne pobierane jest przez terenową czerpnię powietrza do kolektora gruntowego wymiennika ciepła wyposażonego w wkład antybakteryjny. Pobrane powietrze kolejno przepływa przez zamontowane poziomo rzędy płyt wymiennika, a następnie transportowane jest przez odcinki dobiegowe do centrali wentylacyjnej. W zależności od występującej temperatury zewnętrznej (pomiar dokonywany jest przez zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej) powietrze przepływające przez wymiennik poddane jest bądź wstępnemu podgrzaniu lub schłodzeniu. Zaletą systemu GWC PRO-VENT GEO jest nie tylko możliwość ingerencji w temperaturę powietrza transportowanego do budynku, ale także w jego parametry, a mianowicie w wilgotność. W okresie zimowym, charakteryzującym się często niskim poziomem wilgotności, umożliwia dowilżenie powietrza nawiewanego. W sezonie letnim, kiedy to poziom wilgotności jest znacznie wyższy co często może powodować poczucie duszności, wymiennik umożliwi obniżenie poziomu wilgotności powietrza w budynku.

Omawiając istotę funkcjonowania systemu GWC PRO-VENT GEO należy ponadto zwrócić uwagę na jego zdolność do ciągłej, nieprzerwanej pracy, a to oznacza brak konieczności poddawania wymiennika procesowi regeneracji, której celem byłoby odzyskanie optymalnych parametrów wymiennika. Należy zaznaczyć, że stała cyrkulacja powietrza pozwala zapobiec rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów oraz bakterii, a zatem także względy higieniczne przemawiają za ciągłą, nieprzerwaną pracą wymiennika PRO-VENT GEO, przy zachowaniu jego optymalnej wydajności.

21

21a