Budowa wymiennika

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO montowany jest powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. W praktyce często wykonywany wykop pod wymiennik powinien posiadać głębokość około 0,8-1,0 m i więcej. W przypadku gdy na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych (choćby okresowo) zaleca się wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu. Zwykle wykonywany jest w takim wypadku nasyp bądź przestrzeń tarasowa.

GWC marki PRO-VENT GEO definiowany jest jako system modułowy, zbudowany z płyt o właściwościach antybakteryjnych zapewniających bez przeponowy obieg w obrębie wymiennika, a zatem obieg powietrza odbywa się bezpośrednio w kontakcie z gruntem. Należy przy tym zaznaczyć, iż specyficzna budowa wymiennika została opracowana w ten sposób, aby w toku procesu odzysku ciepła minimalizować występujące opory powietrza, przy zachowaniu jego optymalnej efektywności działania.

22

1aPierwszym etapem montażu gruntowego wymiennika ciepła jest budowa podsypki żwirowo-piaskowej o minimalnej grubości około 6-7 cm. Wykonywana jest na rodzimym podłożu, w jej skład wchodzi żwir frakcji 10-16 mm, który kolejno zagęszczany jest płukanym piaskiem.

1bPoszczególne moduły, płyty gruntowego wymiennika ciepła montowane są bezpośrednio na uprzednio przygotowanej podsypce żwirowo-piaskowej. W drugiej kolejności zamontowany wymiennik łączony jest za pomocą odcinków dobiegowych z terenową czerpnią powietrza oraz centralą wentylacyjną z rekuperatorem.

1cOdpowiednią izolację wymiennika przed utratą energii cieplnej zapewnia układ płyt styropianowych o minimalnej grubości 12 cm, a to z kolei umożliwia podwyższenie izoterm o 9-11 stopni (z głębokości 7 m) do samego wymiennika. Warstwa styropianu montowana jest z zakładką około 1,5 m poza powierzchnię wymiennika.

1dTerenowa czerpnia powietrza może być wykonana z różnych materiałów, co tym samym determinuje jej cenę. Najczęstszym wariantem wybieranym przez Inwestorów jest czerpnia zbudowana z blachy nierdzewnej, posiadająca skuteczne zabezpieczenia przed owadami czy gryzoniami. Prócz siatki zabezpieczającej czerpnia standardowo zostaje wyposażona w filtr powietrza.