Gruntowy wymiennik ciepła (GWC )

Kolejnym elementem wzbogacajcym system Wentylacji z rekuperatorem jest gruntowy wymiennik ciepła ( w skrócie zwany GWC) Dostępne obecnie na rynku instalacyjnym rodzaje wymienników gruntowych to przede wszystkim wymienniki płytowe (bezprzeponowe), wymienniki rurowe, wymienniki glikolowe oraz wymienniki żwirowe. Praktyka funkcjonujących systemów Wentylacji z rekuperatorem (rekuperacja) podkreśla znaczenie przede wszystkim wymiennika płytowego bezprzeponowego (marki PRO-VENT GEO).

 

Gruntowy wymiennik ciepła

 

Gruntowy wymiennik ciepła w systemie płytowym bezprzeponowym.

To rozwiązanie posiadające wpływ nie tylko na temperaturę powietrza w budynku, ale nie mniejszą zaletą tego systemu jest fakt, iż wskazany GWC wpływa także na poziom wilgotności powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym jako element systemu wentylacji bez GWC nie może zagwarantować odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Najskuteczniejszym rozwiązaniem w podanym zakresie pozostaje synchronizacja rekuperatora z wymiennikiem gruntowym. Wymiennik gruntowy w okresie letnim schłodzi powietrza tłoczone do budynku, z kolei w okresie zimowy gdzie temperatura gruntu jest zdecydowanie wyższa od temperatury powietrza zewnętrznego będzie dogrzewał powietrze pobierane przez czerpnię terenową i tłoczone dalej do rekuperatora. Warto wskazać że gruntowy wymiennik ciepła zagwarantuje ,,naturalną klimatyzację” dla całego budynku.

Instalacja klimatyzacyjna z klimatyzatorem montowana punktowo (odrębnie dla części pomieszczeń budynku) nie posiada tych zalet, w które wyposażony jest gruntowy wymiennik ciepła. Wskazać należy ponadto na bezobsługowy sposób pracy GWC. Automatyka sterująca wymiennikiem gruntowym znajduje się w rekuperatorze (centrala wentylacyjna) Potwierdzone przez producenta właściwości antybakteryjne i antygrzybicze wymiennik gruntowego płytowego gwarantują pełną higienę instalacji wentylacyjnej.

Patrząc na porównanie opisanego wyżej wymiennika gruntowego w stosunku do innych dostępnych na rynku wymienników gruntowych wskazać należy na dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to  wpływ wymiennika gruntowego na temperatura powietrza w pomieszczeniach (latem chłodzenie powietrza, zimą dogrzewanie powietrza), druga płaszczyzna to podwyższanie poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach zimą oraz obniżanie wysokiego poziomu wilgotności latem (osuszanie)

 

Montaż gruntowego wymiennika ciepła.

 

Gruntowe wymienniki ciepła co raz częściej montowane są przez Inwestorów już na etapie budowy fundamentów.

Taki system montażu wymienników gruntowych jest najtańszą formą jego instalacji. Wymiennik gruntowy montowany na pierwszym etapie prac budowlanych pozwala zaoszczędzić na: wykonaniu wykopu pod wymiennik na terenie działki oraz zakupu drogiego styropianu stanowiącego barierę izolacyjną. W praktyce montaż GWC poza obrysem budynku jest droższy o około 30 %.

 

Montaż gruntowego wymiennika ciepła -2

 

Podkreślenia wymaga także, że dla montażu wymienników gruntowych zasadniczą rolę odgrywają warunki geologiczne. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia montaż GWC w systemie płytowym bezprzeponowym z uwagi na zwiększone ryzyko zalania wymiennika. W pozostałym zakresie brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań co do połączenia instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem z gruntowym wymiennikiem ciepła.

 

Różnice w specyfice montażu gruntowego wymiennika ciepła (bezprzeponowego) w obrysie budynku oraz gruntowego wymiennika ciepła montowanego poza obrysem budynku

Gruntowy wymiennik ciepła w obrysie budynku – zaletyGruntowy wymiennik ciepła poza obrysem budynku – wady
Redukcja kosztów związanych z zakupem tak zwanych elementów dodatkowych takich jak styropian dwuwarstwowy, mniejsze zużycie folii budowlanejKoszty zakupu elementów dodatkowych takich jak styropian dwuwarstwowy ( w praktyce to koszt około 4.000 – 5.000 zł ), dwukrotnie większe zużycie folii budowlanej
Redukcja kosztów zakupu odcinków dobiegowych instalacji gruntowego wymiennika ciepła do rekuperatora z jednej strony oraz do terenowej czerpni powietrza z drugiej stronyWydłużona długość instalacji dobiegowej montowana jest od GWC w kierunku budynku z jednej strony oraz z drugiej od GWC w kierunku czerpni terenowej
Redukcja kosztów związanych z wykopem na terenie działki od gruntowy wymiennik ciepła (w praktyce to koszt koparko-ładowarki na okres około dwóch dni roboczych)Koszt wykopu pod gruntowy wymiennik ciepła – wykonanie wykopu, a po montażu gruntowego wymiennika ciepła zasypanie wykopu to w praktyce konieczność pokrycie prac operatora koparko-ładowarki za okres dwóch dni roboczych
Krótkie odcinki dobiegowe gruntowego wymiennika ciepła zwiększają skuteczność rekuperatora poprzez generowanie mniejszego oporu powietrza dla instalacji wentylacyjnejOdcinki dobiegowego od GWC zmniejszają wydajność rekuperatora, nie wykluczając przy tym konieczności zastosowania dodatkowego wentylatora wspomagającego – płatnego dodatkowo, a montowanego na linii rekuperator a gruntowy wymiennik ciepła
Możliwość montażu gruntowego wymiennika ciepła zarówno w obrysie ław fundamentowych jaki i pod płytą fundamentową.

 

Przykładowe dane techniczne gruntowych wymienników ciepła PRO-VENT GEO

Model rekuperatoraMaksymalna wydajność mierzona w m3/hSzacowana powierzchnia budynkuPoziom uzyskiwanego chłodu w kilowatogodzinach kWh
Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT 400 GEODo 400 m3/hDo 140 m2Do 4600
Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT 600 GEODo 600 m3/hDo 200 m2Do 7000
Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT 800 GEODo 800 m3/hDo 250 m2Do 9000
Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT 1100 GEODo 1100 m3/hDo 350 m2Do 12300