GPWC AWADUK THERMO

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła marki AWADUKT THERMO firmy REHAU to technologia, która wykorzystuje zdolność gruntu do kumulowania energii w postaci ciepła (stała temperatura oscylująca w granicach około 8 ºC na głębokości gruntu około 1,6 m) przy zastosowaniu systemu rur ułożonych poziomo. Firma REHAU jako jedna z pierwszych firm na rynku ugruntowała tę wiedzę oraz wykorzystała ją wprowadzając tym samym do produkcji system gruntowego wymiennika ciepła z antybakteryjną powłoką wewnętrzną (GWC). Połączenie urządzeń służących do odzysku ciepła (centrale wentylacyjne- rekuperatory) z gruntowym wymiennikiem ciepła umożliwi każdemu z nas osiągnięcie dwóch podstawowych celów; po pierwsze- obniżenie kosztów ogrzewania budynku, po drugie- osiągnięcie poprawy jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

thermo